ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชี่ยงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชี่ยงใหม่ให้แก่  แพทย์ พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00.น    ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccem2021/โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา 99 บาท  บุคคลทั่วไป 250 บาท  และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ราคา 350 บาท  สามารถ สอบถามได้ที่ คุณ ธมลวรรณ สายแก้ว โทร 053-938796   095-4719130    https://www.facebook.com/175116542540808/posts/4703010896417994/?d=n