ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรถพยาบาลในกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

                ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดสมุทรสาคร จึงกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม     (วัดช่องลม) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                      ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่าน สนับสนุนทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) จำนวน ๑ ทีม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการดำเนินกิจกรรม สามารถสอบถามได้ที่ นางจิตติมา จิระชีวี หมายเลขโทรศัพท์ 086-767-8710  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้