ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


แนวทางการดาเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ตามมติ กพฉ.

โหลดเอกสาร คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1HmISUlH7-T9LBMIv7j_VcDQqXZMqKmeJ/view?usp=sharing