ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


สธ. พบเด็กและสตรีถูกทำร้ายทุก 20 นาที

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่งเป็นปัญหาที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงว่า จากสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2550-2554 มีเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงต้องส่งเข้ารับบริการจำนวน 117,506 ราย เฉลี่ยปีละ 23,501 ราย หรือก่อเหตุทุก 20 นาที ล่าสุด ปี 2554 มีเด็กและสตรีถูกกระทำจำนวน 22,565 ราย เป็นเด็ก 11,491 ราย เป็นหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป 11,074 ราย ปัญหาที่พบในกลุ่มเด็กอันดับ 1 คือ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบ 8,518 ราย รองลงมาคือทางร่างกาย 2,413 ราย และทางด้านจิตใจ 262 ราย ผู้ทำร้ายส่วนใหญ่คือคนรู้จัก สาเหตุหลักคือผู้กระทำได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อลามก ความใกล้ชิดและโอกาสเอื้ออำนวย รองลงมาคือการดื่มสุรา ใช้สารเสพติด ส่วนการบาดเจ็บในกลุ่มผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป อันดับ 1 คือการถูกกระทำต่อร่างกาย เช่นถูกทุบตี 8,716 ราย ผู้ทำร้ายส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิด เช่น สามี แฟน สาเหตุอันดับ 1 ได้แก่ การนอกใจ ทะเลาะ หึงหวง รองลงมาคือเมาสุรา และใช้สารเสพติดอื่นๆ

          นายสรวงศ์กล่าวอีกว่า การกระทำรุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัว โดยเด็กมักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงได้ง่าย เพราะไม่รู้เท่าทันผู้ใหญ่ จึงต้องเร่งกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตระหนัก และร่วมกันแก้ไขป้องกัน ในส่วน สธ.ได้ตั้งหน่วยบริการเฉพาะ คือ ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ให้บริการแบบสหวิชาชีพและครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ซึ่งให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ การสังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย จนถึงขณะนี้ดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปรวม 95 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 743 แห่ง หากพบเด็กหรือสตรีถูกทำร้าย ขอให้โทร.แจ้งที่หมายเลข 1669 ทันที จะส่งรถพยาบาลออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด ภายใน 15 นาที

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556