ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


สธ.ขยายเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลเอกชน 64 แห่งทั่วไทย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุม ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 64 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับนักท่องเที่ยว เป็นเครือข่ายบริการร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ ในการปฏิบัติการช่วยชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะพิบัติภัย

          นพ.ณรงค์กล่าวว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ซึ่งดูแลผู้ป่วยนอกที่ตั้งโรงพยาบาล เพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดและนำส่งโรงพยาบาล ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยและทันการณ์ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะภัยพิบัติต่างๆ ขณะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิด ถี่ขึ้น จะต้องอาศัยการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของเครือข่ายบริการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป สธ.ได้จัด ระบบบริการ ดูแลประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายบริการ มีทั้งหมด 12 เครือข่าย และ กทม. ดูแลประชาชนเครือข่ายละ 5-7 ล้านคน ซึ่งมีขนาดพอเหมาะ จะทำให้บริการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

          นพ.ณรงค์กล่าวว่า สธ.ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนสมัครร่วมเป็นเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับภาครัฐ ภายใต้ศูนย์บัญชาการกู้ชีพ 1669 ที่มีจำนวน 98 ศูนย์ทั่วประเทศ จัดว่าเป็นการสร้างมาตรฐานบริการสุขภาพของไทย โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน และเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นประตูสู่อาเซียน ตั้งเป้าทีมแพทย์กู้ชีพออกปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วภายใน 10 นาที ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และหากมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมอีกมั่นใจว่าจะให้บริการได้รวดเร็วขึ้น เพราะระยะทางสั้นขึ้น

ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556