ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems

ข่าวเด่น ประเด็นฉุกเฉิน


ฆ่าตัวตาย' ภัยเงียบสังคมไทย

 ทุกวันนี้เหลียวซ้ายแลขวาคนมักบ่นเศรษฐกิจมันรัดตัว ข้าวของแพงหูฉี่ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้างก็ว่าคิดกันไปเองรึเปล่า...  เรื่องที่คิดกันไปเองนี่แหละที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่ทีม Weekender plus อยากนำมาเตือนกัน เตือนให้หันมาสนใจคนข้างเคียงบ้างว่าเขามีอาการอย่างไร เยียวยาจิตใจเขาได้อย่างไร?...  ก่อนที่จะนำไปสู่..ความตาย!!.  .ช่วงที่ผ่านมาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นข่าวคราวการฆ่าตัวตายตั้งแต่ระดับชาวบ้านธรรมดา ตำรวจ ไปจนถึงนักธุรกิจใหญ่  ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พบว่าจากสภาวะสังคมปัจจุบัน ปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ก่อให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงปัญหาครอบครัว ส่งผลให้คนไทยจำนวนมากไม่สามารถแบกรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้  และด้วยความเปลี่ยนแปลงนั้น ทำให้ป่วยเป็นโรคจิตเพิ่มมากขึ้น จากสถิติของกรมสุขภาพจิต และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพบคือในไทยมีผู้ป่วยโรคจิตเข้ารับการรักษากว่า 1,076,155 คน และ ในปี 2555 มีการออกปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง 11,652 ครั้ง และในปี 2556 (ตัวเลขตั้งแต่ ต.ค.55-มิ.ย.56) นี้มีตัวเลขอยู่ที่ 7,588 ครั้ง

                                                                      ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556