ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:13:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนมีนาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:13:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนมกราคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 09:12:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนธันวาคม 2561 10 กรกฎาคม 2562 09:12:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการทางบก เดือนกันยายน 2561 10 กรกฎาคม 2562 09:11:00
รายงานการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2562 03 พฤษภาคม 2562 10:47:00
สรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินด้านการทำงานเป็นทีม (OD EMS) 2562 03 พฤษภาคม 2562 10:45:00
สรุปผลการประชุมติดตามผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างมูลนิธิการกุศลและมูลนิธิธารน้ำใจ ครั้งที่ 2/2562 03 พฤษภาคม 2562 10:42:00
เอกสารประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนรถฉุกเฉินครั้งที่2/2562 25 เมษายน 2562 15:50:00
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 15 มีนาคม 2562 15:01:00
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง 15 มีนาคม 2562 14:57:00
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล(PHTLS 15 มีนาคม 2562 14:55:00
ใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ทิพย แบบพิเศษ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15:41:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562 13:25:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนตุลาคม 2561 04 กุมภาพันธ์ 2562 13:17:00
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระหว่างมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครและมูลนิธิธารน้ำใจสมุทรสาคร 10 มกราคม 2562 10:09:00
ประชุมหารือการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครและมูลนิธิธารน้ำใจสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2562 09:47:00
ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร 1/2562 10 มกราคม 2562 09:45:00
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 19 ตุลาคม 2561 15:34:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 14:38:00