ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
แจ้งรายชื่อผู้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (รอบสอง) ประจำปี 2565 18 มีนาคม 2565 11:11:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2564 (รอบสอง) 07 มีนาคม 2565 09:44:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2564 (รอบแรก) 07 มีนาคม 2565 09:44:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2564 (รอบแรก) 07 มีนาคม 2565 09:42:00
ขอประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2565 16 ธันวาคม 2564 10:26:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2564 16 ธันวาคม 2564 09:35:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครเดือนสิงหาคม2564 16 ธันวาคม 2564 09:34:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครSCOT 2564 16 ธันวาคม 2564 09:34:00
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 29 ตุลาคม 2564 13:23:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2564 29 ตุลาคม 2564 13:21:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิุนายน 2564 29 ตุลาคม 2564 13:21:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2564 29 ตุลาคม 2564 13:20:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2564 29 ตุลาคม 2564 13:19:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 29 ตุลาคม 2564 13:17:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน2563 29 ตุลาคม 2564 13:17:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2563 29 ตุลาคม 2564 13:14:00
แจ้งจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2563 29 ตุลาคม 2564 13:14:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปี 2563 -2564 29 ตุลาคม 2564 13:04:00
การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงวันหยุด วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 จังหวัดสมุทรสาคร 19 ตุลาคม 2564 16:26:00
การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงวันหยุด วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 จังหวัดสมุทรสาคร 19 ตุลาคม 2564 16:16:00