ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 (รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 09:00:00
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนมีนาคม2565(รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 09:00:00
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนเมษายน2565(รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 09:00:00
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนธันวาคม2564(รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 08:59:00
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนมกราคม2565 (รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 08:59:00
รายละเอียดการแจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (รอบสอง) 29 มิถุนายน 2565 08:58:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนมีนาคม2565(รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:30:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนเมษายน2565 (รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:30:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนมกราคม 2565 (รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:29:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565(รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:29:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:28:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนธันวาคม 2564 (รอบสอง) 28 มิถุนายน 2565 15:28:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เดือนตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564 27 มิถุนายน 2565 11:12:00
แจ้งวาระและเนื้อหาการประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 16 มิถุนายน 2565 10:07:00
แจ้งรายชื่อผู้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (รอบสอง) ประจำปี 2565 18 มีนาคม 2565 11:11:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนตุลาคม 2564 (รอบสอง) 07 มีนาคม 2565 09:44:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2564 (รอบแรก) 07 มีนาคม 2565 09:44:00
แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฎิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน 2564 (รอบแรก) 07 มีนาคม 2565 09:42:00
ขอประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มพร้อมใบสมัคร ประจำปี 2565 16 ธันวาคม 2564 10:26:00
แจ้งการจัดสรรค่าปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกจังหวัดสมุทรสาครเดือนมิถุนายน 2564 16 ธันวาคม 2564 09:35:00