ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 19 ตุลาคม 2561 15:34:00
แจ้งจัดสรรค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 14:38:00
แนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 17 ตุลาคม 2561 14:08:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร 05 ตุลาคม 2561 11:00:00
แนวทางการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรEMT และ EMR 04 ตุลาคม 2561 14:33:00
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรอบ1ปี10 12 กันยายน 2561 10:33:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 03 กันยายน 2561 09:52:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 03 กันยายน 2561 09:50:00
การแข่งขัน4th Samutsakhon EMS Rally 24 สิงหาคม 2561 15:09:00
โครงการตลาดนัดวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน 2561 24 สิงหาคม 2561 15:09:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 11:07:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนเมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมีนาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:40:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:39:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมกราคม2561 31 พฤษภาคม 2561 16:38:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 16 พฤษภาคม 2561 14:34:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 16 พฤษภาคม 2561 14:29:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนตุลาคม 2560 15 พฤษภาคม 2561 15:31:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่1ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2561 22 มีนาคม 2561 11:01:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่2ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561ถึง 1 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2561 10:58:00