ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ จังหวัดสมุทรสาคร Emergency medical services and referral systems
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน อ่านทั้งหมด...
ประกาศ/คำสั่ง อ่านทั้งหมด...
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 11:07:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนเมษายน 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:41:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมีนาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:40:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 31 พฤษภาคม 2561 16:39:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมกราคม2561 31 พฤษภาคม 2561 16:38:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนธันวาคม 2560 16 พฤษภาคม 2561 14:34:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 16 พฤษภาคม 2561 14:29:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนตุลาคม 2560 15 พฤษภาคม 2561 15:31:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่1ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ตุลาคม 2561 22 มีนาคม 2561 11:01:00
รายชื่อผู้ที่ทำประกันภัยกลุ่มฯ รอบที่2ระยะการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561ถึง 1 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2561 10:58:00
ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินปีที่9 05 กุมภาพันธ์ 2561 16:51:24
ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินปีที่9 05 กุมภาพันธ์ 2561 16:32:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกันยายน 2560 26 มกราคม 2561 12:24:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 26 มกราคม 2561 12:23:00
ขอให้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2561 22 มกราคม 2561 11:06:00
แบบฟอร์มการยื่นต่อใบประกาศนียบัตร 08 มกราคม 2561 14:17:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 10 พฤศจิกายน 2560 12:02:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนมิถุนายน2560 06 ตุลาคม 2560 16:31:00
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ ๙ 16 กันยายน 2560 11:54:00
แจ้งสรรจัดงบค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าระยะทาง ประจำเดือนพฤษภาคม2560 29 สิงหาคม 2560 16:44:00